Ponuda vrijedi za igre u periodu od 16. do 25.10.2020. za termine od 12h do 16h. Odnosi se isključivo na grupe od 4 igrača. Cijena igre za grupe i u terminima koji nisu obuhvaćeni ponudom je redovna cijena igre prema cjeniku objavljenom na web stranici.